0850 430 30 00  | [email protected]yesilisiksurucukurslari.com

7/24 Danışma Hattı 0507 166 00 00

Yeşil Işık Sürücü Kursları Facebook Yeşil Işık Sürücü Kursları Twitter  Yeşil Işık Sürücü Kursları Sizi Arayalım

SRC Belgeleri

Src 5 Tehlike Madde Taşımacılığı Belgesi

Tehlikeli mal taşıyan araçların sürücüleri, temel bir eğitim programına katılacaklardır.

 

Eğitimin ana hedefleri,

  • Sürücülerin tehlikeli malların taşınması sırasında doğabilecek tehlikelere dair bilinçlenmesini sağlamak,
  • Kaza olasılığını en aza indirebilmek için gerekli olan temel bilgileri vermek,
  • Herhangi bir kaza durumunda kendilerinin, çevrenin ve halkın güvenliği açısından, olayın etkilerini sınırladıracak, gerekli olabilecek önlemleri almalarını sağlamaktır.

  

SRC 5 belgesi ADR sözleşmesine taraf olan 48 ülkede geçerlidir. SRC 5 (ADR) belgesinin dört çeşidi vardır. Bunlar;


Temel Eğitim

Tehlikeli madde taşıyıp, işaretleme mecburiyeti olan tüm taşımalarda alınması gereken eğitimdir. Sürücülere tehlikeli mallarla ilgili genel bilgiler verilmektedir.

Toplam eğitim süresi 18+1 saattir. 18 saat teorik eğitim, 1 saat uygulamalı yangın eğitimi verilmektedir.


Tank Eğitimi

Toplam Hacim içeriği > 1 m3 olan sabitlenmiş yada ekstra Tanka sahip araçlar. Toplam Hacim İçeriği > 3 m3 olan üTank konteynırlı, yer hareketli Tanklar ve tek hacimli MPÜB (Mobil Patlayıcı Üretim Birimi) araçlar.

Yukarıdaki şartları sağlayan sürücülerin 19 saatlik temel eğitimden sonra 12+1 saatlik Tank taşmacılığı uzmanlık eğitimi alması gerekmektedir. 12 saat teorik eğitim, 1 saat araç üzerinde Tanker üzerinde uygulamalı eğitim düzenlenmektedir.


Sınıf 1 Patlayıcı Madde Eğitimi

Sınıf 1 kapsamındaki maddelerin ve nesnelerin taşınmasına ilişkin uzmanlık eğitimidir. Temel eğitim alındıktan sonra 8 saatlik patlayıcı madde uzmanlık eğitimi alınır. Kurumumuz Sınıf 1 Patlayıcı Madde ve Nesnelerin eğitimi vermeye yetkilidir.


Sınıf 7 Radyoaktif Madde Eğitimi

Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif malzemelerin taşınmasına ilişkin uzmanlık eğitimidir. Temel eğitim alındıktan sonra 8 saatlik radyoaktif madde uzmanlık eğitimi alınır. Kurumumuz Sınıf 7 Radyoaktif Malzemeler konusunda eğitim vermeye yetkilidir.


 

SRC 5 Belgesi İçin İstenen Evraklar için tıklayınız.

SRC 5 Belgesi Başvuru ve Sınav Tarihleri için tıklayınız.

 


 

T Türü Yetki Belgeleri

T türü yetki belgesi: Terminal işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir ve aşağıdaki türlere ayrılır:

a) T1 yetki belgesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,

b) T2 yetki belgesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,

c) T3 yetki belgesi: Eşya terminali işletmeciliği yapacaklara, verilir.

ç) T1 yetki belgesi için başvuranların en az 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

d) T2 veya T3 belgesi için başvuranların en az 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

e) Kamu kurum ve kuruluşları için sermaye şartı aranmaz.

f) Ücret tarifeleri, T1 ve T3 yetki belgesi sahipleri tarafından Bakanlığa, T2 yetki belgesi sahipleri tarafından ise terminalin bulunduğu ilin bağlı olduğu Bakanlık birimlerine sunulur ve bunlar tarafından "Görülmüştür" şerhi düşülür.

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezaları Miktarları 01/01/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında Uygulanacak Ceza Miktarı

 

4925 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)
(5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyette bulunanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 1.253,-
(5 inci maddeye göre yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 625,-
(5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 625,-
(5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara) 625,-
(5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranan bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde) 1.879,-
(6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) 625,-
(6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara) 374,-
(7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına) 1.253,-
(7 nci maddenin ikinci fıkrasına yakırı davranan taşımacılara) 625,-
(7 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) 374,-
(10 uncu maddeye aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 1.879,-
(11 inci maddeye aykırı davranarak ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere veya ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara veya değişik ücret ve zaman tarifeleri uygulayanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 625,-
(Ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 248,-
(13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dâhilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 3.761,-
(14 üncü maddeye aykırı davrananlara) 625,-
(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara) 1.253,-
(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerine) (Ödemesi gereken sigorta priminin 10 katı) 10 KATI
(22 nci maddenin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülükleri yerine getirmeyen taşımacılara) 625,-
(32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara) 374,-
(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere) 625,-
(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförlere) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 248,-
(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförün işleticisine) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 625,-

R Türü Yetki Belgeleri

R türü yetki belgesi: Ticari amaçla taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) R1 yetki belgesi: Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,

b) R2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara, verilir.

c) R1 yetki belgesi için başvuranların en az 150.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

ç) R2 yetki belgesi için başvuranların en az 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

Online Ehliyet Kayıt

Online Ehliyet Kayıt sistemimiz ile online olarak ehliyet kaydı yapabilirsiniz. Gerekli belgeler kısmından ehliyet için istenilen belgeleri öğrenebilirsiniz.

 

Online Ehliyet Kaydı için tıklayınız.

 

 

Ehliyet Alma Süreci

Ehliyet teorik yani yazılı sınavıbaşarılı bir şekilde tamamladınız, direksiyon sınavından da başarılı oldunuz. Sırada ehliyet nasıl alınır, alma süreci nasıldır?

 

Ehliyet alma süreci için tıklayınız.

Ehliyet Randevu

Ehliyet sınavını kazandınız, direksiyon sınavını da başarılı ile geçtiniz. Artık sıra ehliyeti çıkarmakta, ehliyet için emniyetten randevu almanız gerekiyor.

 

Ehliyet randevusu için lütfen tıklayınız.

 

 

Yeni Direksiyon Sınavı

Yenilenen direksiyon sınavı sisteminde dikkat etmemiz gereken bazı noktalar ve yenilenen parkurlar ile ilgili bilmemiz gerekenler sınavda başarımızı yükseltecektir.

 

Direksiyon sınavı için tıklayınız.

Özel Direksiyon Dersi

Özel direksiyon dersi eğitimlerimiz ile ilgili hem direksiyon sınavlarında başarı gösteriyor hemde trafikte sürüş yaparken kendinizi rahat hissediyorsunuz.

 

Özel Direksiyon Dersi için tıklayınız.

  

 

Stajyer Ehliyet

Stajyer ehliyet hangi sürücü adaylarını ilgilendiriyor ve kimle stajyer ehliyet sahibi olabilir, stajyer ehliyet nedir? Stajyer ehliyet ile ilgili yükümlülükler nedir?

 

Stajyer Ehliyet için tıklayınız.

Özel Motosiklet Eğitimi

Motosiklet eğitimleri İstanbul'un merkezinde haftanın her günü özel eğitmenler eşliğinde özel motosiklet parkurları ve teknikleriyle sürücü adaylarımıza verilmektedir.

 

Motosiklet Eğitimi için lütfen tıklayınız.

 

 

Ehliyet E-Sınav

Ehliyet sınavlarında artık yeni bir E-Sınav dönemi başladı. Elektronik ehliyet sınavı nedir? Elektronik Ehliyet Sınavı Nasıl yapılır? Üsküdar E-Sınav merkezi nerdedir?

 

Elektronik Ehliyet Sınavı için tıklayınız.

Back to top